Køb og salg af andelslejlighed

På denne side kan du finde informationer omkring køb og salg af andelslejligheder i Amagerparkgård.

Køb af andelslejlighed

Ved køb af lejlighed i A/B Amagerparkgård gælder følgende procedure for købet:

1. Sælger udleverer kopi af vurderingsrapport og el-syn samt vedtægter, husorden, årsregnskab og årsbudget til køber.

Lejlighedens maksimalpris er andelsværdien og forbedringer som er blevet vurderet af en vurderingsmand udpeget af bestyrelsen. Der foretages også et el-syn af en autoriseret elektriker valgt af bestyrelsen. Regningen for dette el-syn skal betales af sælger. Eventuel udbedring af ulovligheder betales også af sælger inden overdragelsen.

Såfremt der er mangler i vurderingsrapporten skal disse udbedres af sælger inden overtagelsesdagen. Såfremt dette ikke er sket tilfalder beløbet køber.

2. Køber og sælger skal udfylde et ‘overdragelsesskema’ som hentes på foreningens hjemmeside. Efterfølgende sendes skemaet til administrator.

3. Administrator sender de originale overdragelsespapirer til sælger når de er klar til underskrift. Herefter er det sælgers ansvar at både køber og sælger skriver under på overdragelsespapirerne. Når køber og sælger har skrevet under, sendes/afleveres overdragelsespapirerne til administrator. Vær opmærksom på at administrator skal modtage disse senest 2 uger før overtagelsesdagen. Administrator sørger for at også den tegningsberettigede bestyrelse skriver under.

4. Når køber har overtaget lejligheden, har køber en indsigelsesfrist på 14 dage for fejl og mangler. Indsigelse skal ske skriftligt til administrator. Salgssummen afregnes overfor sælger senest 6 hverdage efter overtagelsesdagen. 3 uger efter overtagelsesdagen afregnes foreningens tilbagehold såfremt køber ikke har gjort skriftlig indsigelse over mangler.

5. Når handelen er helt afsluttet, dvs. 3 uger efter overtagelsesdagen, får køber tilsendt andelsbeviset fra administrator.

6. Nøgler udveksles direkte mellem sælger og køber.

7. Restancer i forbindelse med gebyr for manglende deltagelse på fælles arbejdsweekender ordnes internt mellem køber og sælger.

Se i øvrigt foreningens vedtægter.

Salg af andelslejlighed

Før lejligheden kan sættes til salg skal der udarbejdes en vurderingsrapport som beskriver lejlighedens stand, forbedringer og eventuelle mangler:

1. Sælger skal tage kontakt til bestyrelsens vurderingsmand: Søren Ulff Møller( Telefon: 26 39 08 88, E-mail: su@vurderingsmanden.dk). Herefter kontakter vurderingsmanden sælger for at aftale tid til vurdering samt el-syn af lejligheden.

Hvis der er tilbagehold i vurderingsrapporten på grund af fejl og mangler i lejligheden efter el-syn og vurdering, skal disse udbedres af sælger.

Manglerne skal udbedres af sælger inden overdragelsesdagen. Såfremt dette ikke er sket udbetales tilbageholdet til køber. Udbedringerne skal godkendes af vicevært i dennes arbejdstid, samt eventuelt dokumenteres. Udførte mangler ved el-syn skal dokumenteres af en autoriseret el-installatør. Mangler ved el-syn skal være udbedret inden lejligheden kan overdrages.

El-syn og vurderingsrapport har en gyldighed på 6 måneder.

Der tilbageholdes 50.000,- kr. ved afregning til dækning af eventuelle skjulte fejl og mangler. Der tilbageholdes ekstra acontovarme efter administrator’s vurdering.

2. Når en køber er fundet skal køber og sælger udfylde et ‘overdragelsesskema’ som hentes på foreningens hjemmeside. Skemaet sendes til administrator. Administrator skal endvidere have oplyst den aftalte salgspris på lejligheden samt om køber overtager eventuelle løsøre. Bemærk at administrator skal have besked om salget, dvs. navn på køber, oplysning om pris, samt vurderingsrapport ca. 4 uger før overtagelsesdagen.

Sælger kan udlevere vedtægter, husorden, årsregnskab og årsbudget til køber. Materialet hentes på foreningens hjemmeside.

3. Administrator sender de originale overdragelsespapirer til sælger når de er klar til underskrift. Herefter er det sælgers ansvar at både køber og sælger skriver under på overdragelsespapirerne. Når køber og sælger har skrevet under, sendes/afleveres overdragelsespapirerne til administrator. Vær opmærksom på at administrator skal modtage disse senest 2 uger før overtagelsesdagen. Administrator sørger for at også den tegningsberettigede bestyrelse skriver under.

4. Når køber har overtaget lejligheden, har køber en indsigelsesfrist på 14 dage for fejl og mangler. Indsigelse skal ske til administrator. Salgssummen afregnes overfor sælger senest 6 hverdage efter overtagelsesdagen. 3 uger efter overtagelsesdagen afregnes foreningens tilbagehold såfremt køber ikke har gjort skriftlig indsigelse over mangler.

5. Nøgler udveksles direkte mellem sælger og køber.

6. Restancer i forbindelse med gebyr for manglende deltagelse på fælles arbejdsweekender ordnes internt mellem køber og sælger.

Se i øvrigt foreningens vedtægter.